Zorg veilig thuis

Inkoopbeleid 2019

Zorg veilig thuis

Inkoopbeleid 2019

Strategie
Innovatie
Kwaliteit
Inkooponderwerpen

Bericht 12 april 2018 – Aanpassingen Inkoopbeleid 2019

Voor enkele zorgsoorten hebben we voor alle duidelijkheid in de inkoopdocumenten een apart (sub)kopje opgenomen over kwaliteit(sbeleid). De inhoudelijke kwaliteitseisen zijn niet gewijzigd. Op onze website vindt u de aangepaste versie van de desbetreffende documenten.

Het betreft de volgende zorgsoorten: ELD &Trombosezorg, GRZ, GGZ – vrijgevestigden en Paramedie – voetzorg.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen via de kanalen zoals vermeld onder
‘Service & Contact’ op de pagina ‘Inkooponderwerpen’.

bericht aan zorgaanbieders